Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności serwisu mihiderka.pl  


 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie mihiderka.pl oraz sklep.mihiderka.pl lub innych domenach administrowanych przez MKC FOOD BLB Sp. z o.o. odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. 
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MKC FOOD BLB Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1, KRS 0000839586, NIP 6263038397, REGON 386023387 zwana dalej Spółką. 
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie Danych Osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 
 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) (tzw. "bezpieczne połączenie"). 
 1. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
 1. Spółka jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na notyfikacje web push oraz SMS. 
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wdrożoną Polityką Ochrony Prywatności:
  1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli zapisał się na notyfikacje web push (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli zapisał się na notyfikacje SMS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. w związku z ciążącym na Spółce obowiązku prawnym, np. związanym z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  7. w związku ze zgodą Użytkownika wyrażoną w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Złożenie Zamówienia wymaga od Użytkownika podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. telefon;
  3. e-mail;
  4. nazwa firmy oraz NIP (w przypadku firmy);
  5. dane do faktury (opcjonalnie);
  6. metoda oraz adres dostawy;
  7. dodatkowe informacje np. o sposobie dostawy (klatka, piętro, kod do klatki, kod do bramy, miejsce dostawy, etc.)
  8. metoda płatności
  9. wybór Produktów
 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. w trakcje składania zamówienia w Serwisie,
  3. poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz w stopce Serwisu Polityka Cookies],
  4. zbieranie informacji związanych z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, płeć, wiek, zainteresowania, lokalizacja, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w pkt. 9 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług oraz przeprowadzenia kampanii marketingowych.

 1. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP 
 1. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej. 
 1. Ograniczenie lub zablokowanie obsługi plików „cookies”, może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu, dla którego stosowanie tych plików jest niezbędne. 
 1. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika jednak niezbędne w celu realizacji zamówień złożonych w Serwisie. 
 1. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 
 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi. 
 1. Dane Osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym:
  1. na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania czy organizatorom wydarzeń o podwyższonym stopniu ryzyka),
  2. gdy użytkownik wyrazi na to zgodę,
  3. gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
 1. Do danych osobowych zbieranych od Użytkowników Serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz podmioty działające w jego imieniu.  Zobowiązani są oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. 
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Spółka jest ich administratorem) ma w dowolnym momencie prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada. 
 1. Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: sklepik@mihiderka.pl 
 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby realizacji zawartej umowy bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych 
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mihiderka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w menu Kontakt i dane firmy w stopce Serwisu. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl